Teknik - Människa - Kultur

Optimister lever längre

Jag lästem en artikel för ett tag sedan, ja det är väl ett par månader sedan, men har glömt skriva om det. Denna artikel tog upp att optimister lever längre än vad pessimister gör. Enligt en amerikansk enkätstudie med över 70 000 deltagare så är det troligare att positiva personer blir 85 år eller äldre än att negativa personer blir det.

Rätt intressant tanke!

22 Oct 2019